audioapparatuur

Net niet digitaal:

Sony TC-K808 cassttedeck

 

© Aart van der Wal, augustus 1993

 

Een deck dat door de gebruiker op praktisch iedere band kan worden ingeregeld en met Dolby S is uitgerust. De aantrekkelijkheid wordt nog verhoogd door de zeer degelijke bouw, de diverse handige snufjes en goede tot zeer goede prestaties.

Opzet

Stevige regelaars en druktoetsen die overzichtelijk zijn gerangschikt en een bandteller in minuten en seconden. Het display is met 23 actieve segmenten bepaald niet krenterig uitgevoerd en de meters zijn zeer prettig in het gebruik. De schaal loopt van -40 tot +10 dB en pieken worden keurig vastgehouden. De handleiding is weer eens erg pessimistisch over de uitstuurbaarheid: +2 dB voor ijzer- en chroomband, +6 dB voor metaal. Bij de gebruikelijke 3 % vervorming halen de ijzerbandjes van TDK (AD-X) +7 dB en Sony (HF-S) +8 dB. Sony UX-S (chroom) scoort +6 dB en Sony Metal-S haalt zonder blikken of blozen +10 dB! Met dergelijke onzin wordt een aanslag gepleegd op het s/r-niveau dat met dit deck mogelijk is; hogere uitsturing betekent immers minder ruis!
De inregeling op de gekozen bandsoort is met behulp van de (omschakelbare) meters in een handomdraai voltooid en bleek vrijwel correct te zijn; het regelbereik van zowel de bijstroom (bias) als het Dolby-niveau is gelukkig ruim genoeg voor de meeste (merk)bandjes uit heden en verleden: bandjes uit b.v. '81 konden op dit deck zonder enig probleem in een paar seconden worden ingeregeld. De voormagnetisatiestroom en daarmee de karakteristiek kan apart nog eens worden bijgeregeld d.m.v. een schakelaar met drie standen (low, normal, high). In de stand "low" worden de hogere frequenties verzwakt; in de stand "high" worden ze benadrukt. Het zal duidelijk zijn dat dan het op de band komende signaal afwijkt van het oorspronkelijke signaal. Voor sommige muzieksoorten of voor gebruik in de auto misschien aan te bevelen, maar voor de "klassieke" muziek volstrekt vind ik het overbodig. Het openen en weer sluiten van het cassettevak gaat met een motortje: elegant, maar ook overbodig.

Loopwerk

Twee direct aangedreven kaapstanders van verschillende diameter en forse vliegwielen verzekeren een stabiele bandloop met lage -zij het net buiten de topklasse vallende- wow en flutter-waarden (opname/weergave 0,05 gewogen en 0,16 % lineair.) De snelheidsafwijking is met 0,4 % geen zorgenkind en kan inwendig worden nageregeld. Het loopwerk hoor je nauwelijks en dat kan van vele collegae (maar ook cd-spelers!) niet gezegd worden.

Drie koppen

De driekopper (wis-, opname- en weergavekoppen) komt in twee varianten voor. Bij de zgn. sandwich-constructie zijn de opname- en weergavekoppen in een huis ondergebracht, principe dat door vrijwel alle fabrikanten wordt toegepast. Bij de volstrekt gescheiden opzet zijn de opname- en weergavekoppen


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links