audioapparatuur

Aiwa

HV-MX1 video cassetterecorder

HD-S200 portable dat recorder

 

© 1997 Aart van der Wal

 

Aiwa is niet, zoals zo vaak wordt gedacht, de slippendrager van Sony, maar volledig zelfstan-dig, met een eigen Research & Development afdeling, productie en marketing. In '94 werd Aiwa in Japan uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar en werd zij bovendien in de Nikkei Table of Excellence als vijfde Japanse toponderneming gekwalificeerd. Waarmee het bedrijf gelijk de nummer één werd van de Japanse elektronica-sector. Om aan de enorme concurren-tie het hoofd te kunnen bieden heeft Aiwa inmiddels 90 % van haar productie buiten Japan ondergebracht, met name in Singapore en Maleisië. Eigen vestigingen in o.a. Europa leveren de noodzakelijke product- en verkoopondersteuning.

HV-MX1

Bij ontwerp en productie van de HV-MX1 stonden stabiliteit en levensduur voorop. Er werd echter ook veel aandacht besteed aan gemakkelijke bediening en de toepasbaarheid van PAL, MESECAM en NTSC. Dat laatste vereist in dit geval geen ingewikkelde handelingen: het sys-teem herkent automatisch het formaat (u kunt echter ook handmatig instellen), terwijl de om-zetting ervan digitaal verloopt. Er zijn meer dan voldoende ontvangstkanalen (vhf: e2-s1, s2-s20; uhf: 21-69). Er kunnen zes programma's binnen één maand worden voorgeprogram-meerd, terwijl de klok in het display in 24-uur modus de dag, uren en minuten toont. De hand-leiding is duidelijk, met kloeke afbeeldingen, al is het wachten nog op de Nederlandse versie.

Diverse systemen

In grote delen van West-Europa, Azië en het Midden-Oosten wordt het PAL-systeem gebruikt. In Noord-Amerika, Korea, de Philippijnen en Japan draait alles om NTSC, terwijl in Oost-Europa SECAM wordt toegepast. Voor ons is met name NTSC interessant, omdat het Ameri-kaanse aanbod van speelfilms natuurlijk gigantisch is en je liever niet aangewezen wilt zijn op uitsluitend films die zowel op NTSC als op PAL-formaat verkrijgbaar zijn. De HV-MX1 herkent automatisch de NTSC-codering en de digitale omzetting zorgt ervoor dat u zonder enig verlies aan beeldkwaliteit van op NTSC uitgebrachte films op uw PAL-tv kunt genieten. Er kan ook in de diverse formaten worden opgenomen.

Verlengde speelduur

U kunt uiteraard opnemen en weergeven met de mogelijkheid van verlengde speelduur. Bij PAL en MESECAM is er de long play-modus voor zowel opname als weergave; bij NTSC is er extended play voor opname en weergave, maar long play uitsluitend voor weergave. Bedenkt u echter wel dat de beeldkwaliteit bij een verlengde speelduur goed zichtbaar achteruitgaat en daardoor eigenlijk alleen bruikbaar is voor niet-kritische beelden (bij voorbeeld praat- en nieuwsprogramma's).

Voorzijde

Het display bevindt zich onder het vhs-cassettevak. Dankzij goede verlichting met duidelijke letters, cijfers en symbolen kunnen alle belangrijke functies ook op afstand goed worden afge-lezen. Daarbij worden de meeste functies met de bijgeleverde afstandbediening geactiveerd. Op het frontpaneel vindt u daarom alleen de basisfuncties voor opname en weergave en de keuzetoetsen voor het formaat en de kanaalselectie. Aan de linker onderkant zijn een video- en een audio-ingang met standaard-jack beschikbaar. Als u van een video- en/of audiobron wilt opnemen hoeft u dus niet eerst op de tast met een kabeltje naar de corresponderende ingang aan de achterzijde van het apparaat op zoek te gaan.

Achterzijde

De 21-pens scart-aansluiting is gemakkelijk toegankelijk in het midden aangebracht. Daarnaast de beide antenneaansluitingen: een voor de buitenantenne of de cai en een voor de doorlus naar de tv. De in de handleiding aangegeven video- en audio-ingang zit er gewoon niet op. Voor het video-kanaal is een testsignaal beschikbaar. Het ontvangstdeel wordt ingesteld met de tu/rf-schakelaar (voor West-Europa is dat achtereenvolgens b/g en g). Het los bijgeleverde netsnoer is van een zéér stevige soort, met aan de ene zijde een gegoten driepolige en aan de andere kant een eveneens gegoten tweepolige steker.

Instellen via tv-scherm

De meeste video-systemen hebben een voorziening om alle noodzakelijke instellingen op het tv-scherm zichtbaar te maken (ods of on screen display). Zo ook deze Aiwa HV-MX1. De me-nu's zijn logisch gegroepeerd, al vind ik het jammer dat er geen Nederlandstalige keuze is (u zult het met Engels, Duits of Spaans moeten doen). Met de afstandbediening kunt u zo vanuit uw luie stoel de vereiste functies en instellingen kiezen. Alle programmeerfuncties zijn logisch en duidelijk, hoewel het in het begin altijd even wennen is.

Beeldkwaliteit

Dit is geen Super-VHS recorder, wat inhoudt dat u geen Super-VHS kwaliteit mag verlangen. Aiwa heeft echter werk gemaakt van een goede beeldkwaliteit. Diverse electronische en me-chanische correctiemogelijkheden (waaronder dubbele azimuth in de vier-koppen-configuratie) in samenhang met een solide loopwerk zorgen voor goede prestaties. Met de digital tracking-functie wordt automatisch de correcte aftasting van de band ingesteld (u kunt dit overigens ook handmatig doen). De beeldkwaliteit biedt een goede definitie met behoorlijk 'levensechte' kleu-ren, is stabiel en wordt niet ontsierd door strepen of spetters. De goede eigenschappen veran-deren niet aan het begin, in het midden en aan het einde van de band.

Geluidskwaliteit

Dit is géén recorder met een breed frequentiespectrum, want goed laag zit er niet in (bij onver-zwakt 300 Hz is het wel bekeken), terwijl in het hoog de frequentiekarakteristiek al bij 7 kHz wordt afgeknepen. De vast ingestelde audiokop heeft dus duidelijk beperkingen. De sig-naal/ruisverhouding is een bescheiden 35 dB: een waarde die we kennen van het gewone VHS mono-signaal (het is ook een mono-recorder!) Het opnamenignaal is niet handmatig instelbaar, maar ook dit moet weer gezien worden in het licht van dit Aiwa-concept: de keuze voor beeldkwaliteit en degelijkheid boven audio binnen de onontkoombare beperkingen in deze prijsklasse. Men dient zich dus goed te realiseren dat de combinatie van excellent beeld én hifi-stereo geluid in een solide opzet om een geheel ander prijskaartje vraagt. Terwijl er toch zeker veel liefhebbers zijn die bij een goede beeldkwaliteit de beperkingen van het
audiodeel graag voor lief nemen. Het is niet de recensent die de prioriteiten stelt, maar (geluk-kig!) de lezers. Het signaal dát er is bevat geen hoorbare rommel, de bandloop nog net strak genoeg voor Mozarts KV 488 en 622. Ik constateerde geen hoorbaar verschil vóór en ná lang inspelen, maar dit blijft altijd een momentopname. Als u hoge(re) eisen stelt aan muziekweer-gave is deze recorder geen goede keus en kunt u beter even doorsparen.

HD-S200 portable dat-recorder

Het mooiste heb ik tot het laatst bewaard. Dit is voor een niet gekke prijs een handzaam en uitstekend werkend apparaat. Ik heb er inmiddels talloze opnamen mee gemaakt en afge-speeld, waarbij zowel de uitstekende geluidskwaliteit als de mechanische betrouwbaarheid bijna vanzelfsprekend waren. De enige kritiek geldt de regelaars voor het volume en de opna-mesterkte: die zijn mij wat priegelig en in het donker lastig af te lezen. De instel-, coderings- en keuzemogelijkheden zijn vergelijkbaar met die van een stationair deck en opgenomen in een grote installatie biedt deze portable ook in muzikaal opzicht veel waar voor het geld. Qua defi-nitie, kanaalscheiding wow en flutter, ruisafstand en gebruiksgemak wint dit kleintje het natuur-lijk(!) op z'n sloffen van het kostbaarste analoge deck.

Doopceel

Bij de bemonsteringsfrequenties van 44,1 en 48 kHz wordt de gehele audioband (20 Hz-20 kHz) binnen 0,6 dB bestreken. Bij 32 kHz komt er nog een zeer respectabele 14 kHz binnen 0,8 dB uit de bus. Tegen 0 dB uitsturing wordt een ruisafstand van 91 dB gehaald en is de vervorming maximaal 0,0085 %. Bij zachte signalen, vanaf zo'n -25 dB, loop je onherroepelijk tegen de hoorbare beperkingen van de conversie en de filtering aan, maar dit mag u absoluut niet wakker houden. De foutcorrectie is de bekende Double Reed Solomon en functioneert uitstekend. Toch zult u merken dat niet echt schone koppen of een niet 100 % gaaf dat-bandje al snel tot storingen in de opname en weergave leidt. U mist dan delen van het signaal, er ontstaat geratel of gewoon stilte. Grote temperatuurverschillen en een vochtige omgeving de-ren de HD-S200 absoluut niet.

In- en uitgangen

Er zijn zowel twee digitale als twee analoge in- en uitgangen van het mini-jack type met moge-lijkheid voor optische kabel. Het volume voor de hoofdtelefoon is apart instelbaar. De regeling van de opnamenterkte is op zich fijn genoeg om deze optimaal af te regelen, maar de corres-ponderende segmenten in het display zijn rond de 0 dB wat krap bemeten en werken dus niet erg mee. Voor je het weet is er de onneembare brickwall. Het is echter altijd verstandig om niet de uiterste grens op te zoeken, maar de hevigste climax nog ruim onder het 0 dB punt te hou-den. Er is geen enkele reden om een digitale opname in dit opzicht op dezelfde manier te be-handelen als een analoge band. We hebben dat al eens eerder uitgelegd.

Display

Alle belangrijke opname- en weergavefuncties worden in een fraaie, helderblauwe kleur ge-toond. Bij uitsluitend batterijvoeding wordt de verlichting keurig uitgeschakeld. Het cassettevak is een zeldzaam staaltje van fijnmechanica: met een lichte druk op het deksel schuift het ge-ruisloos open, waarna vervolgens de inleglade wordt vrijgemaakt om de dat-cassette in te kunnen leggen. Voor zover het binnenwerk bekeken kon worden, is de afwerking van hoge kwaliteit. De bewegende delen zijn van slijtvast materiaal, wat de levensduur ten goede komt.

Voeding

De HD-S200 kan met de bijgeleverde adapter gewoon op het lichtnet worden aangesloten. Voor elders of onderweg is er de eveneens bijgeleverde, oplaadbare lithium-inon batterij die in maximaal ca. anderhalf uur wordt opgeladen en dan gedurende ca. 2 uur spanning levert voor het maken van een opname; of ongeveer drie uur voor uitsluitend afspelen. De batterij-status kan op de voorzijde van de dat-recorder worden afgelezen. Dit is wel zo handig als u met een opname bezig bent! De batterij vindt een keurig plaatsje in de daarvoor bedoelde uitsparing. U kunt ook gewone LR6 (AA) alkaline-batterijen gebruiken die worden ingeklemd in een even-eens meegeleverde houder die aan het recorder-huis wordt geklikt. Het verbruik is aanzienlijk: drie van dergelijke batterijen leveren een speelduur van niet meer dan zo'n 2 uur. Samen met de oplaadbare batterij bent u door de bank genomen verzekerd van zo'n 4 uur voedingsspan-ning bij opname en ca. 5 uur bij afspelen. Als u in het muziektheater Lohengrin wilt opnemen (mag dat wel?!) komt u er waarschijnlijk dus niet zonder onderbreking vanaf.

Klankbeeld

In de afgelopen paar jaar zijn we met de komst van steeds beter wordende cd-spelers qua klank en bedieningsgemak behoorlijk verwend geraakt. Verbeterde d/a-technieken en de speurtocht naar een betere signaalbehandeling op vooral de zachte signaalniveau's hebben al met al tot een 'schoner' klinkend resultaat geleid. De voor de consumentenmarkt bestemde dat-decks hebben - een uitzondering daargelaten - die ontwikkeling niet helemaal bij kunnen houden. Rechtstreeks vergeleken met een cd-speler uit de middenklasse is ook deze HD-S200 een fractie ruwer, met een concessie aan stereobeeld, resolutie en definitie. Maar het klank-beeld is méér dan voldoende open en sprankelend, met een uitstekende impulsweergave en een 'losheid' die het analoge cassettedeck van pakweg vierduizend gulden moeiteloos in de schaduw stelt. Tel daarbij het gebruiksgemak (een passage is snel gevonden) en u begrijpt dat zo'n portable echt een hebbeding is. Dit is ook typisch zo'n deckje waarmee eigen opnamen van uitstekende kwaliteit kunnen worden gemaakt (een eenvoudig mengpaneeltje kan daarbij overigens nuttig zijn)

Conclusie

De HD-MX1 videorecorder biedt een goede beeldkwaliteit met een minder uitbundig mono audiodeel. De degelijke opzet lijkt een langdurig storingvrij gebruik niet in de weg te staan. Als u voorrang geeft aan het opnemen en weergeven van films en documentaires in hoogwaardige stereo-geluidskwaliteit is dit voor u niet dé recorder.
De HD-S200 portable dat-recorder is een snoepje dat naast een zeer goede geluidskwaliteit de voordelen biedt van een klein formaat en groot gebruiksgemak. De prestaties zijn meer dan goed genoeg om de recorder op te nemen in uw huisinstallatie. U kunt er ook prima eigen opnamen van goede kwaliteit mee maken.

Importeur: Aiwa Nederland b.v., Capelle a/d IJssel (tel. 010 2842 222 )

HV-MX1 video cassetterecorder incl. afstandbediening.

HD-S200 portable dat-recorder
incl. hoofdtelefoon annex afstandbediening, lichtnetadaptor, draagtas, extra batterijhouder, oplaadbare batterij en div. aansluitkabels.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links